Information från Styrelsen - Förbättringar i Tennishallen på Sternö

Förbättringar i Tennishallen på Sternö
Styrelsen har beslutat att göra lite förbättringar i tennishallen.
Det handlar framförallt om att ta bort nuvarande shop och förråd för att skapa ett större, bättre och mer avskilt gym, men även en uppdatering av foajén där vi bland annat ska installera ett par TV-skärmar.
Målet med vårt nya gym är att kunna erbjuda bra möjligheter till uppvärmning eller fysträning som komplement till tennis, samt att väntande anhöriga ges tillfälle till träning.
Vår plan är att genomföra en hel del av förändringarna under v.44 då det är uppehåll i träningsverksamheten, och bjuder därför in till en arbetsdag söndagen 31/10 kl 10 - 15.
Då vi hoppas genomföra det mesta av arbetet med ideella insatser så ber vi också om hjälp gällande specifika moment:
 • Köra material till återvinningscentral (bidra med bil och släp)
 • Urkoppling och omdragning av el, montering av TV-skärmar.
 • Rivning av mellanvägg, ta bort dörrkarm och regla upp dörrhål till vägg.
 • Spackling och målning (troligtvis senare under v.44)
 • Fixa lite mat och fika
 • Städning och rengöring av allmänna ytor och omklädningsrum
Om någon även vill bidra med något material eller utrustning är det väldigt välkommet!
 • Begagnade SmartTV-skärmar, gärna minst 55"
 • Väggstativ till TV-skärmar
 • Gymutrustning (allt är av intresse)
 • Målerimaterial
 • Möbler till foajén
Viss kompensation för större arbetsinsatser eller bidrag kan alltid diskuteras! 🙂
Anmäl ditt deltagande och vad du kan bidra med till Anders Björnsson på
anders.bjornsson@hotmail.com eller 0730-568863