Om klubben


Karlshamns Tennisklubb är en klubb med anor långt tillbaka i tiden. Vår verksamhet är under vår, höst och vinter förlagd till tennishallen i Sternö Vindhamn. Under sommaren spelar vi på de klassiska banorna i Kollevik.

 

Styrelsen 

Per Lundgren, ordförande: perlundgren5@gmail.com, 0721-59 81 03

Linus de Petri, kassör

Inger Jogerheim, sekreterare

Eva Tigerman Enckell, ledamot

Rolf Bengtsson, ledamot

 

Våra målsättningar

  • Ytterligare utöka ungdomsverksamheten såväl under sommar- som vinterhalvåret.
  • Utveckla sociala aktiviteter för ungdomar och vuxna i klubben.
  • Skapa gynnsammare förutsättningar för tävlingsverksamheten.
  • Utöka antalet medlemmar inom samtliga ålderskategorier.
  • Utöka samarbetet med skolorna och erbjuda elever möjlighet att prova på tennis, till exempel idrotts- och aktivitetsdagar.
  • Samarbeta med kommunens företag och bidra till personalvård genom att erbjuda personalaktiviteter med mera.

Vår mer långsiktiga målsättning för klubben är att bedriva en verksamhet som bidrar till att utöka kommunens attraktionskraft genom bra utbud av fritidsaktiviteter. Vi ser också gärna ett nära samarbete med övriga racketsporter beträffande en gemensam rackethall.