Välkommen på årsmöte!

Karlshamn Tennisklubb hälsar samtliga medlemmar välkomna till årsmöte söndagen den 27:e Mars kl 18.00 i Sternö

AGENDA: Årsmötesförhandlingar enligt stadgar och föredragningslista. Förslag till extra punkter på föredragningslistan ska vara styrelsen tillhanda senast 20:e Mars. Presentation av verksamhetsåret 2021. Önskar du veta mer kring agenda och upplägg är du varmt välkommen att kontakta styrelseordförande Per Lundgren på perlundgren5@gmail.com innan mötet. 

Medlem som har betalat sin medlemsavgift för 2022 och under mötesåret fyller 18 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig.

Välkommen!

/ Styrelsen Karlshamns TKS styrelse