Utmanarstegen

Utmanarstegen är ett social tävlingsspel som är till för att främja motionsspel och kamratskap. Vi planerar att ordna stegar både höst, vår och sommar.

 

Just nu pågår Höststegen 2021.

 

Är du intresserad av att delta? Hör av dig till Anders Björnsson: 0730-56 88 63

 


Regler för KTKs utmanarstege

 §1 Stegen är till för att främja motionsspel och kamratskap inom Karlshamns TK.

 

§2 En spelare kan utmana en spelare som ligger upp till och med fem placeringar högre i

tabellen/stegen.

 

§3 Vinner utmanaren matchen kommer utmanaren att placeras in i stegen precis ovanför personen

som förlorade matchen. Förlorar utmanaren matchen händer inget och båda spelarna behåller sina

platser i stegen.

 

§4 Utmanande spelare kontaktar sin motståndare och de bestämmer tillsammans dag och tid för

matchen. Försök genomföra matchen inom en vecka.

 

§5 Spelarna bokar själva en bana och spelarna delar på kostnaden för banan. Spelarna ansvarar

själva för att det finns bollar.

 

§6 Formen för matchen kan vara till exempel bäst av 3 set eller segrare efter 60 minuters spel eller

liknande. Ni kommer själva överens om spelformen och hur länge ni ska spela matchen.

 

§7 Vid matchens slut sänder ni ett meddelande till administratören av stegen där ni meddelar

resultat, spelare och datum för matchen. Ni bestämmer själva vem som ansvarar för att redovisa

resultatet.

 

§8 Vid förhinder att spela under en vecka eller längre, vilket kan vara fallet med semesterresa, eller

tillfällig skada, ska spelaren meddela detta till administratören för Stegen. Spelaren markeras

tillfälligt frånvarande i stegen och om möjligt med datum då man återigen är spelbar, ex 18

november.

 

§9 Spelare som är markerad tillfälligt frånvarande (enligt §8) bortser man när man räknar ut vilka

man kan utmana enligt §2 ovan.

 

§10 Spelare som vid upprepade gånger ej går att kontakta, ej svarar på SMS eller på annat sätt

gjort sig okontaktbar utan att åberopa paragraf §8 eller inte antar utmaningar inom rimlig tid (max 2

veckor som riktlinje) flyttas ner till sista plats i stegen.

 

§11 Under Stegens sista vecka är det endast tillåtet att utmana samma spelare en gång per vecka

(kalendervecka).

 

 

§12 Vinnare av Stegen är den som innehar förstaplatsen sista dagen för Stegen